جنگ تولید


اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به‌معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد.

۱۳۹۲/۱۱/۲۹ - رهبر انقلاب


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر