استاد خاتمی نژاد - قبرهای خالی


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مشاهده نمایید.


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • بی مسئولیتی رایج نسبت به شبهات و انتقادها علیه دین داری مردم تقصیر کیست؟؟؟!!!
    ---
    چرا بی اعتنایی چشمگیر کاربران رسانه ها بویژه دین شناسان به نظرات دینی و مذهبی و به انتقادهای قرآنی و عقلی و غیر قرآنی از این نظرات که در رسانه های همگانی از جمله در رسانه های دیجیتال رواج دارند ؛ نزد متولیان آموزش دین و مذهب و نزد فقها و مراجع بزرگ شرع در سایه نظام اسلامی هیچ حساسیت و هیچ بازتاب مسئولانه ی منطقی را بر نمی انگیزد .
    چرا مراجع بزرگ دین شناسی و مذهب شناسی هیچ پاسخ مسئولانه ای بعنوان انجام وظیفه ی شرعی امر به معروف و نهی از منکر و برای توضیح درستی یا نادرستی این نظرات و انتقادها که ذهن صدها میلیون از مردم متدین را درگیر خود می سازند و مشوش می کنند و در بلا تکلیفی شرعی قرار می دهند ؛ به مردم دین دار در رسانه ها ارائه نمی کنند.
    سکوت و بی تفاوتی مراجع دین شناسی در مقابل این گونه شبهات و انتقادهای روز افزون که صدها میلیون مردم متدین را در زمینه ی درستی یا نا درستی دین داری و مذهب داری خود سر در گم و نگران می کنند چه توجیه شرعی و علمی عقلی دارد؟؟؟!!!