موقعیت زنان و حرمسرا در فرقه رجوی!


جدیدترین افشاگری عضو سابق سازمان مجاهدین از پشت پرده موقعیت زنان و حرمسرا در فرقه رجوی!

روایت دردناک "ایرج مصداقی"، عضو پیشین سازمان مجاهدین از رابطه جنسی گروهی مسعود رجوی با زنان و حس رضایت از همبستر شدن وی جلوی چشم همسران تا افتخار به خودارضایی مسئولین سازمان تروریستی مجاهدین!


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر