عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • لازمه ی غفلت ناپذیر حکومت در نظام اسلامی ؛ قرآن شناسی است
  ---
  برای مصون ماندن از خطاهای رفتاری در زندگی باید بشر به اصول شناختهای وحی تحریف نشده ی اصیل الهی که به همه ی پیامبران ، برای سالم سازی زندگی ، یکسان ارسال گردیده اند ؛ آگاهی کامل و تدبر عالمانه ی دقیق داشته باشد.
  در کشوری که حکومت به نام نظام اسلامی مدیریت زندگی مادی و معنوی ملت را در اختیار می گیرد می باید همه ی افراد کلیدی این حگومت در قوای سه گانه به اصول این شناختها از راه گرد آوری آیات قرآنی خدشه ناپذیر ، هر شناخت بصورت موضوعی و سازمان یافته ، برای تضمین مصون ماندن از هرگونه کج روی در رفتارهای مدیریتی خود آگاهی کامل داشته باشند.
  اصول شناختها قرآنی ؛ حد و مرزها و بایدها و نبایدها و نویدها و هشدارهای رفتاری و گفتاری خدا پسندانه ی بشر در دین داری و دنیا داری را آشکار تعیین و مشخص ساخته اند.
  سوگندی که قاعدتا افراد کلیدی قوای سه گانه در نظام اسلامی برای تعهد به حسن مدیریت در چهار چوب مدیرت خود باید ادا کنند ؛ اگر با آگاهی کامل به اصول شناختهای قرآنی نباشد از معنا و مفهوم تهی خواهد بود و هیچ آثار مثبت و سازنده ی با دوامی در حکومت و مدیریت کشور نخواهد داشت.
  عدم آگاهی افراد کلیدی قدرت در قوای سه گانه ی مدیرت به اصول شناختهای قرآنی ؛ همه ی کارهای مدیریت کلان کشوری را به کج روی و انحراف دچار می کند و ثروتها و داراییها کشور را هدر می دهد و تباه می کند و زمینه ساز روا داشتن انواع ستمها به ملت می شود.
  وجود آگاهی کامل به اصول شناختهای قرآنی نزد افراد کلیدی قدرت در نظام و قوای سه گانه برای حکومت رانی بنام اسلام لازمه ی حیاتی سرنوشت ساز غفلت ناپذیر است .