چرا صنعت خودروسازی در ایران پیشرفت نمی‌کند؟


حواشی حضور شرکت های خارجی و فرانسوی در بازار خودروی ایران به روایت سید یاسر جبرائیلی


+ 
13

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر