حالت فوق العاده در فلوریدا به دلیل نشت مواد رادیو اکتیو از مخزن آبی معدن پینی پوینت


کارشناسان احتمال میدهند آلودگی به آبهای منطقه هم نشت کرده و در صورت وقوع سیل، اوضاع غیرقابل کنترل خواهد شد.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر