لحظه شهادت شهید آوینی به نقل از خود شهید/ سعید قاسمی


لحظه شهادت شهید آوینی به نقل از خود شهید // سردار سعید قاسمی ، خاطره ای جالب از خواب یک جوان اصفهانی در مورد شهید آوینی نقل میکند!


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر