سَقر ، سخت ترین مقام جهنّم/ آیت الله حامد وفسی


تکبّر ، تبدیل کننده ی فاسد به مفسد


+ 
16

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر