راز بی‌اثر کردن تحریم‌ها از زبان معمار اصلی آن


ریچارد نفیو کیست و چرا به دولت بایدن پیوست؟


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • تحریم به خدا به ایران اثر ندارد آخه ایران که یک وجب دو وجب نیست؟ ایران با کاشت خیار و گوجه اش خودش را اداره می کند . بدبختی ایران این است که دولت صبح از خواب بیدار میشه مدام میگه آمریکا تحریم بردار .آمریکا هم فکر می کند ایران فلج شده پس پدال گاز می خواباند . بابا آمریکا و تحریمش را فراموش کنید و اسمش را نیاورید کار خودمان را بکنیم . البته این دولت دولت جاسوسان و کارگران سیاسی دولت آمریکا ست با این دولت تحریم بی اثر نمی شود که هیچ عمدا کاری کردند که تحریم جواب بدهد.

  • اگر دولت ما خائن نبود به وظایف خود عمل می‌کرد هیچ وقت این تحریم ها به جایی نمی رسید هرچه که آمریکا در جهت تحریم مردم ایران انجام می دهد برپایه بیکارگی و تنبلی این دولت ونیز خیانت این دولت به مردم و انقلاب و اسلام طراحی شده است