منجی در مندائیان | چحیلی و عابدی به میزبانی مهدی دقیقی


واگویه‌ای از منجی موعود
منجی در مندائیان کیست و چه خواهد کرد!؟
رهبر جامعه مندائیان
رییس انجمن مندائیان
به میزبانی مهدی دقیقی


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر