شهید صیادشیرازی که بود؟


نثار شهید صیادشیرازی صلوات بفرستید.


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • حرف بزنیم یک جور اشکال داره ، حرف نزنیم یک جور دیگه ، خوشبختانه خداوند وعده داده این قبیل انسانها در دنیای ابدی بهترین جا باشند بخت برگشته ما هستیم که چسبیدیم به این دنیای فانی و کثیف و از ما بدبخت تر آنهایی هستند که دنیا رو با تمام وجود و البته در بیراهه طی میکنند