فقط یک چیزهایی را با مداد نوشته ایم! شما به ما اعتماد کنید


زاکانی در برنامه دیشب جهان آرا: از خود آقایان پرسیدم چه اسنادی از مذاکرات تان دارید؟ می گفتند «فقط یک چیزهایی را با مداد نوشته ایم! شما به ما اعتماد کنید»
ما ۱۷ نفر مذاکره کننده بودیم و آنها صد و خورده ای! تازه افتخار می کردند که با این تعداد کم بر آن همه فائق شدیم
برجام منافع متعددی داشت اما چه کسی منفعتش را برد؟ کسی که آنرا نوشت. یعنی آمریکا!
اگه به روحانی و دوستانش بود کار هسته ای تمام شده بود
دولت ابتدا قانون اخیر مجلس در مورد تحریم ها را ابلاغ نکرد . برخی آقایان امنیتی هم گفتند قانون مزخرفی است. یعنی نمی خواستند انجام دهند. بعد هم که مجبور به ابلاغ شدند سعی کردند به نفع خود تفسیر کنند.


+ 
31

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • در آن بیست دقیقه همه خودشان را بخوبی نشان دادند. فردی گریست و فریاد زد .بعضی هم مخفی شدند تا ببینند باد از کدام طرف خواهد وزید. بسیاری هم بانیان این کار بودند و وعده گندم ری گیج شان کرده بود. نهایتاً بعنوان نمونه این کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس ش را در کجای این طیف می توان دید؟
    کاش این مصاحبه کاملتر پخش می شد تا بدانیم زمان این کشمکش ها و آن قانون ... کی بوده و خود آن قانون که ابلاغ اشد چی بوده و مسئول نظارت بر این قوا کی ست ؟؟؟