چرا آمریکا به دوستانش واکسن نداد؟


مکزیک و کانادا از اصلی‌ترین متحدین آمریکا هستند، کانادا از ماه‌ها قبل قرارداد پیش خرید واکسن فایزر و مدرنا را امضا کرده، اما آمریکا می گوید به شما واکسن نمی دهیم!


+ 
9

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)