داستان خیانت لیبرالهای ایران تمامی ندارد


‎چرا لیبرالها با پیشرفت ایران مخالفند


+ 
43

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • خداوند پشت و پناهت باشد مرد خوب ، هر چیزی رو منکر بشویم ، مُردن رو نمیتونیم منکر شیم ، هر کس هر چیز بکارد ، درو میکند ، درود بر تو مرد خوب که روشن توضیح میدهی الباقی میماند آدمها چگونه بیندیشند . متاسفم یک انسان کثیف (طباطبایی ) از خدا هم ظاهرا بیشتر میفهمد . خدا همیشه هست یکبار قرآن را بخوانید یا کمی ظاهر دنیا را از آنسوی دیگرش ببینید همه چیز روشن میشود . حق بر باطل پیروز است انشاالله