جواب این آزمایش با شما


نمیشه همه‌چیز رو گردن سخت‌گیری‌های بی‌جای خانواده‌ها یا معیارهای خیلی خیلی سخت مادی جوونا گذاشت، جو فرهنگی ای که بچه‌ها توش بزرگ میشن و ارزش‌سازی‌هایی که براشون میشه و سال‌ها باهاشون همراهه و تو ذهنشون نهادینه‌ست، تصویر و تصوری از ازدواج مطلوب و خواستگار مطلوب و زندگی رویایی براشون درست می‌کنه که ناخودآگاه موقع انتخاب ذهنشون مقایسه‌گر میشه و نتیجه؟!
نتیجه رو شما بگید!


+ 
16

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر