توصیه رهبری به احمدی نژاد در سال ۹۶ ...


بعد از اصرار احمدی نژاد به رهبری برای ارائه نظر صریح و بعد از شانتاژ رسانه های نزدیک به احمدی نژاد که گفتند رهبری تحت تاثیر دیگران است،یا اگر رهبری راست میگوید علنی نظرش را بگوید،رهبری در جلسه خارج فقه این بیانات را فرمودند


+ 
34

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)