حجت الاسلام رئیسی: بانیان و شرکای وضع موجود نمی توانند تغییر دهنده اوضاع باشند


رییسی:
هرکس خانه خود را یک ستاد انتخاباتی کند
نه بنا دارم و نه امکان این را که ستادهای انتخاباتی راه اندازی کنم
با همت مردم دولتی مردمی ایجاد می کنیم که منجر به ایران قوی شود


+ 
29

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)