خبر فوری: حمله نظامی ایران به اسرائیل...


خبر فوری: حمله نظامی ایران به اسرائیل

ویدئولوژی:
اسرائیل رو زدن...
این‌بار با مُشت نه، با موشک!
طی روز های گذشته درگیری در سرزمین های اشغالی بالاگرفته.
به نظر شما در تقابل ایران و اسرائیل کدوم پیروز میشن؟؟
انتظار ها به پایان رسید و بالاخره آنچه باید شد.
حالا هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که قراره حسابی آتیش بسوزونیم


+ 
40

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)