رائفی‌پور | ماموران‌ نقاب به چهره


کسانی که ماموریت داشتند با نشان دادن یک چهره زشت از انقلاب مردم رو از آن زده کنند.


+ 
31

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر