با دار و دسته روحانی آشنا شوید!


دولت روحانی چگونه در پوشش خصوصی سازی، سرمایه های کشور را به باد داد؟


+ 
29

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)