زندگی پس از زندگی | فصل دوم | قسمت سی و یکم


این قسمت: پرستو
تجربه‌گر : خانم پرستو نظیفی

پخش: جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۲۲:۳۰
بازپخش: شنبه و جمعه هفته آینده ساعت ۱۴:۰۰


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • کدام سخن وادعا بنام دین و مذهب نزد خداوند ارزش دارد؟
    ---
    سخنان و ادعاهایی بنام دین و مذهب ، صرف نظر از هویت و ماهیت گوینده ، نزد خداوند ارزش دارند که با شناختهای محکم و مفصل قرآنی و حد و مرزها و بایدها و نبایدها و نویدها و هشدارهای این شناختها هماهنگ و منسجم باشند و بین این ادعاها و محکمات مفصل قرآن و اصول سرشتی استدلال عقلی هیچ تضاد و تعارض عقلی وجود نداشته باشد.