مستند تبلیغاتی نامزدها | سعید جلیلی


شبکه یک

۱۳ خرداد ماه 1400


+ 
20

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • هیچکدام از 7 نامزد ریاست جمهوری به حق الهی مالکیت ملت بر کشور وثروتهای آن اعتراف نکرد
  ---
  با اینکه آیه قرانی : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...» ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ بر مالکیت غیر قابل انکار بشر بومی هر سر زمینی بر آن سرزمین و ثروتهای آن دلالت غیر قابل آنکار دارد و عقل نیز حکم می کند وجود و دوام و بقای هر کشور و هر نظامی بدون ملت هیچ معنا ومفهومی ندارد ، هیچکدام از 7 نامزد انتخابات ریاست ج.ا.ا که نهاد اصلی وجود این جمهوری را قرآن و اسلام و عقل می دانند ؛ در مناظره ی روز شنبه 15/03/1400 به این مالکیت الهی ملت اقرار و اعتراف نکرد ؛ بلکه برداشت عقل سلیم از محتوای سخن همه ی این 7 نامزد بجز این که ملت باید نانخور دولت باشدمعنا ومفهوم دیگری نداشت.
  این 7 نامزد اعتراف و تعهد نکردند که هر یک از آنان با ایمان به آیه قرآنی فوق و بحکم مذکور عقل اگر انتخاب شود با امانت داری ثروتهای ملی کشور را میان تامین و تضمین نیازهای کشورداری و تامین و تضمین نیازهای ایجاد زندگی عزتمند و شرافتمندانه ی همه افراد ملت بگونه ای عادلانه و قانونمند و ضابطه مند سازماندهی و توزیع و مدیریت خواهد کرد.
  ملت خدا پرست انقلابی ایران اسلامی ، با بی توجهی بهت آور نامزدان ریاست جمهوری در این کشور به حکم قرآن و عقل ، نمی داند در نظام ج.ا.ا قرآن و عقل اصولا چه نقشی در مدیریت کشور ایران اسلامی دارند؟؟؟!!!

 • هیچکدام از 7 نامزد ریاست جمهوری به حق الهی مالکیت ملت بر کشور وثروتهای آن اعتراف نکرد
  ---
  با اینکه آیه قرانی : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...» ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ بر مالکیت غیر قابل انکار بشر بومی هر سر زمینی بر آن سرزمین و ثروتهای آن دلالت غیر قابل آنکار دارد و عقل نیز حکم می کند وجود و دوام و بقای هر کشور و هر نظامی بدون ملت هیچ معنا ومفهومی ندارد ، هیچکدام از 7 نامزد انتخابات ریاست ج.ا.ا که نهاد اصلی وجود این جمهوری را قرآن و اسلام و عقل می دانند ؛ در مناظره ی روز شنبه 15/03/1400 به این مالکیت الهی ملت اقرار و اعتراف نکرد ؛ بلکه برداشت عقل سلیم از محتوای سخن همه ی این 7 نامزد بجز این که ملت باید نانخور دولت باشدمعنا ومفهوم دیگری نداشت.
  این 7 نامزد اعتراف و تعهد نکردند که هر یک از آنان با ایمان به آیه قرآنی فوق و بحکم مذکور عقل اگر انتخاب شود با امانت داری ثروتهای ملی کشور را میان تامین و تضمین نیازهای کشورداری و تامین و تضمین نیازهای ایجاد زندگی عزتمند و شرافتمندانه ی همه افراد ملت بگونه ای عادلانه و قانونمند و ضابطه مند سازماندهی و توزیع و مدیریت خواهد کرد.
  ملت خدا پرست انقلابی ایران اسلامی ، با بی توجهی بهت آور نامزدان ریاست جمهوری در این کشور به حکم قرآن و عقل ، نمی داند در نظام ج.ا.ا قرآن و عقل اصولا چه نقشی در مدیریت کشور ایران اسلامی دارند؟؟؟!!!