استاد خاتمی نژاد - ندبه های دلتنگی


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مبلغان دین و مذهب چه می کنند؟؟؟!!!
  ---
  مبلغان قرآن شناس پارسا باید از گرفتار شدن به گناه کبره ی نابخشودنی استفاده ابزاری از قران و از دین خدا و مذهب اهل بیت پیامبر شدیدا پرهیز کنند!!!
  کتمان هشدارهای فراوان قرآن در تبلیغ برای دین و مذهب و آموزش چگونگی دین داری و مذهب داری ؛ بی تردید بنفع دین فروشان مذهب فروش تمام می شود و مردم متدین نا آگاه را در منجلاب گمراهی با من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدای ضد قرآن و عقل بی دفاع و بی هیچ گونه روشنگری رها می کند.
  چگونه دانشمند متدین می تواند جرئت کند بی پروا از پیامدهای شوم دنیوی و اخروی این گتمان ضد قرآن و عقل ؛ گناهان مخاطبان خود در کج روی و انحراف از دین و مذهب را بی هراس از خشم خانمان بر افکن خداوند به دوش بکشد.
  شواهد بسیار ثابت می کنند که کتمان قرآن ستیز و منطق گریز رایج ضد محکمات قرآن و عقل که در تبلیغ آمیخته با من در آوردیها و خرافات و جعلیات برای زندگی شخصی بندگان مقرب انجام می گیرد و میان سطوح مختلف مبلغان مذهب رایج است ؛ متاسفانه هیچ حیثیت و آبروی علمی قابل دفاعی برای مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر در جهان اسلام باقی نگذاشته است.
  خدا پسندانه این است که مبلغان دین و مذهب با الهام گیری از روشنگریهای انسان ساز شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی که تمام سوره های قرآن را فرا گرفته اند؛ برای مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری مردم از هرگونه انحراف و کج روی و از تباه شدن ، پیوسته به ترویج این شناختهای توحیدی سرشت نشین بپردازند.
  مبلغان دین و مذهب بایدهمیشه تلاش کنند رهنمودهای حیات بخش و سرنوشت ساز قرآن ؛ این تنها کتاب تحریف نشده ی هدایت آسمانی را که برای هدایت همه بشریت از جانب خداوند ارسال گردیده است محض رضای خدا از گوشه های انزوا و غفلت و از زندانی شدن در گوشه های تنگ خرافی بی بازده عزا و عروسی و فال گیری و ختم و شگون شناسی بیرون بیاورند.
  مبلغان دین و مذهب وظیفه دارند رهنمودهای سازنده ی رسا و گویای شناختهای قرآن را به میان توده های متدین مردم بیاورند و شخصیت پردازی غیر علمی بی بازده را به تبلیغ خدا پسندانه علمی روشنگریهای انسان ساز شناختهای قرآن تبدیل کنند.
  با تاکیدهای فراوان قرآن تعیین احکام و اعتقادات دین مبین اسلام و مذهب تشیع توحیدی علوی بحکم خداوند ؛ منحصر به قرآن است و بحکم خداوندهیچ آفریده ای را در این تعیین نیز هیچ سهم و حقی نیست.
  مهم ترین وظیفه ی دینی پیامبر (ص) و ائمه (ع) از اهل بیت مطهر آن حضرت و سایر بندگان مقرب و مراجع دین شناسی بحکم قرآن ؛ در آموزش و تبلیغ بی کاست و بی فزونی آین احکام و اعتقادات و در پاس داری از این احکام و اعتقادات در مقابل تحریفگریهای انواع شیادان دین و مذهب فروش و در مبارزه ی عالمانه ی بی امان علیه تحریف گریهای سایر دشمنان دین و مذهب از طاغوتان و مستکبران و صهیونیستها و مزدوران این دشمنان ؛ منحصر گردیده است.
  از این حقیقت نباید غفلت کرد که دین خدا با احکام و اعتقادات هدایت گر انسان ساز قرآن اصالتا برای شناساندن آثار عظمت جهان شمول بی مانند یگانه ذات اقدس خداوند در جهان آفرینش و برای شناسندن ویژگیهای منحصر به این یگانه ذات اقدس ارسال گردیده است.
  هیچ دستور الهی در قرآن برای تبلیغ شخصیت بندگان مقرب یا تزکیه ی (( مطلق )) این شخصیت که حقابق درونی آن توسط هیچ آفریده ای کاوش پذیر نیست بگونه ای که تمام ویژگیهای این شخصیت را فرا گیرد نیامده است .
  چنان که با اصول استدلال عقلی نیز نمی توان وجود چنین جایگاه تبلیغی را استنباط کرد و به اثبات رساند.
  با رجوع به تمامی آیات پیامبر شناسی قرآن و غور آگاهانه در این آیات و در نقدها و گوشزدهایی که خداوند در قرآن متوجه پیامبران خود نموده است حقیقت غفلت ناپذیر فوق برای هر عقل سلیمی آشکار می گردد.

 • راز پیروزی و شکست و موفقیت و ناکامی بشر در چیست؟
  ---
  منبع حقیقی تامین و تضمین همه ی نیازهای بنیادین زندگی بشر در همه عرصه های زندگی خداوند آفریدگار جهان هستی است .
  بشر با حس تجربی خود در یافته است دست رسی او به همه خیرها در زندگی خود بدون استفاده بهینه از انواع آفریده های موجود در جهان هستی ؛ این نیازها تامین و تضمین نمی شوند.
  بشر با کمک سرشت خود یقین پیدا کرده است رسیدن به این استفاده بهینه در حد ایدآل مطلوب و بی نقص تنها با دانش و توان فردی و اجتماعی ناچیز وناقص او امکان پذیر نیست.
  بشر در تلاش برای رسیدن به استفاده بهینه از انواع آفریده ها برای تامین و تضمین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی خود با دانش و توان ناچیز و ناقص خود اگر مؤمن نباشد نقش خدا و کمک اورا نادیده می گیرد و با ریسک بدنبال شکار فرصتها می رود.
  بشر با عقل تحلیل گر خود در یافته است در عرصه ی آکنده از مجهول فرصتها هیچ تضمینی برای رسیدن او به موفقیت و پیروزی کامل وجود ندارد.
  خداوند با وحی خود به پیامبران به بشر گوشزد کرده است که بعلاوه ی تلاش پاک و مشروع بشر ؛ تنهاراه موفقیت و پیروزی برای تامین و تضمین نیازها در همه عرصه های زندگی توکل به علم و حکمت جهان شمول یگانه ذات اقدس او است که تنها منبع بی نقص تامین و تضمین همه نیازها در همه ی زمینه های زندگی است.
  اگر بشر به نقش بی جایگزین یگانه ذات اقدس خداوند در اداره ی بی نقص جهان آفرینش ایمان داشته باشد برای تامین سالم و مطلوب همه ی نیازهای فردی و اجتماعی خود با تلاش ؛ همیشه از علم و حکمت جهان شمول خداوند استمداد می طلبد و با تلاش بشری ناچیز خود تنها به خداوند که همه ی خیرهای جهان هستی را در اختیار خود دارد توکل می کند واز او استمداد می طلبد.
  أما اگر بشر به هر دلیلی این توکل و استمداد را نا دیده بگیرد و به آن بی تفاوت باشد و تنها به دانش و توان ناچیز ناقص خود مغرور شود همیشه در مشکلات تامین نیازهای خود با دشواریها رو به رو خواهد شد و هیچ تقلا و دست و پا زدنی اورا به موفقیت و پیروزی سالم مطلوب نخواهد رساند.
  بشر با دوری از خداوند و با نادیده گرفتن نقش بی بدیل یگانه ذات اقدس او اگر تنها به هوش و زرنگی ناقص و ناچیز خود تکیه کند و به این هوش و زرنگی مغرور شود همیشه تا پایان عمر با طوفان مشکلات روز افزون رو به رو خواهد بود و همیشه زندگی پر تلاطمی خواهد داشت و دیر یا زود در نهایت در این طوفان متلاطم غرق خواهد شد.

 • تنفر از روشنگریهای قرآنی و عقلی به شیطان پرستی می انجامد
  ---
  در میان دین داران اکثریت غافلی وجود دارد که هر گاه آن را دین شناسان قرآن شناس وفادار به دین قرآنی خداوند و وفا دار به مذهب توحیدی علوی برخاسته از شناختهای فرهنگ دین داری قرآنی و از فرهنگ توحیدی نهج البلاغه ای علوی ؛ به انحرافها و کج رویهای دینی و مذهبی ضد محکمات قرآن و عقل یاد آوری می کنند ؛ غافل از این که این انحرافها و کج رویها ساخته و پرداخته ی ترفندها و نیرنگهای قشری از انواع کاسبان حرام خور شیاد دین فروش و مذهب فروش در حرفه های مختلف است ؛ این وفاداران را با انواع بهتانها و افتراها و تهمتها و با ظالمانه ترین شیوه های شیادی و با هدف بد نام کردن آنان و دور کردن اکثریت نا آگاه دین داران از این وفاداران با وارونه کردن معانی و مفاهیم شریف مودت و ولایت اهل بیت مظلوم پیامبر این وفاداران را آماج حملات ناجوانمردانه ی آکنده از دروغ قرار می دهند.
  قشر شیاد دین فروش و مذهب فروش با پنهان شدن در کسوت و مسلک حرفه های گونا گون مانند دین شناس و واعظ و و مداح و شاعر برای ترویج کاسبی حرام دین فروشی و مذهب فروشی بنفع چپاولگریها و جنایتهای دشمنان دین و مذهب از طاغوتان و صهیونیستها و مستکبران استعمار گر و برای اشباع آزهای دنیا پرستی خود ؛ خود را به پیاده نظام و سیاهی لشکر شیطان پلید تبدیل کرده با ترفندهای گوناگون و با انبوهی از من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات قرآن و عقل ؛ مردم نا آگاه پاک دل را از خدا پرستی قرآنی به سوی شیطان پرستی می کشانند و حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری آنان را بحکم آیات 103 تا 106 سوره ی کهف و آیه ی 65 سوره زمر به تباهی و نابودی می سپارند و آنان را به عذاب شدید الهی ابدی نابخشودنی گرفتار می کنند.
  افسوس که پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر پیروزی مبارک انقلاب اسلامی و ریخته شدن خونهای پاک صدها هزار شهید از عزیزترین فرزندان مؤمن ملت خدا پرست ایران ؛ هنوز دین و مذهب آموزی و تبلیغ دین و مذهب عرصه ی تاخت و تاز این شیادن است و این خائنان مزدور و عده ی اندکی از غافلان بی سواد که هیچ آگاهی به شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین داری قرآنی و عقلی ندارند هنوز دین آموزی و تبلیغ دین و مذهب را بگونه ای ضد محکمات قرآن و عقل بی هیچ گونه قانون و ضوابط بازدارنده ی شرعی و عقلی و علمی در چنگالهای خود اسیر نگه داشته و بد ترین بدنامیها و نفرتها را برای دین خدا و مذهب توحیدی اهل بیت مظلوم پیامبر اسلام به بار می آورند و تمام فدا کاریها و ایثارهای این بندگان مقرب در راه دین توحیدی قرآن خداوند یکتا را نقش برآب می کنند.

 • جهل به چه چیز دین داری را تباه و نابود می کند؟
  ---
  اگر دین داری و مذهب داری بشر همراه با آگاهی به شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی بی خدشه و تحریف نشده ی الهی که آخرین آن قرآن است انجام نگیرد بحکم آیات 103 تا 106 سوره کهف وآیه 65 سوره زمر دین داری و مذهب داری او بجز تباه شدن همه ی نیکیهای او و دچار شدن به عذاب ابدی الهی در قیامت هیچ بازده دیگری یرای او نخواهد داشت و نتیجه اخروی نادیده گرفتن این شناختها رفتن به دوزخ است.
  خداوند در شناختهای وحی خود حد و مرزها و بایدها و نبایدها و نویدها و هشدارهای خرد پذیر و غیر قابنل انکار و الزام آوری را بعنوان ملاک و معیارهای دین داری و مذهب داری خدا پسندانه به بشر با زبانی رسا و گویا و سرشت نشین بیان و ابلاغ کرده است.
  این ملاک و معیارها که دین و مذهب را از تحریف و کج روی مسون و محفوظ نگه می دارند می باید در شروع آموزش و تبلیغ دین و مذهب به دین داران گوشزد و ابلاغ شوند و بر ضرورت آگاهی همیشگی دین داران به این ملاک و معیارهای الهی دین داری و مذهب داری باید پیوسته تاکید شود.
  این ملاک و معیارهای و حیانی قرآنی حجتهای خداوند بر بشر اند و بی توجهی به این حجتها و نادیده گرفتن آنها در دین داری و مذهب داری ؛ حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری بشر را تباه و نابود می کند.
  با وجودهمیشگی این حجتهای الهی در دست رس بشر هیچ عذری و بهانه ای برای گمراهی و کج روی و انحراف بشر در دین داری و مذهب داری در قیامت از او پذیرفته نمی شود و ناگزیر خواهد شد بازده عادلانه ی بی توجهی خود را که عذاب ابدی الهی است در آن روز حساب که هیچ فرصتی برای جبران نیست پذیرا شود.
  مهم ترین وظیفه و مسئولیت الهی پیامبر گونه و غفلت ناپذیر هر دین شناسی ابلاغ و آگاه سازی پیوسته این حجتها و تاکید بر ضرورت پایبندی و عمل به حجتها در دین داری و مذهب داری به مخاطبان خود است.
  سرانجام نادیده گرفتن این وظیفه و مسئولیت توسط دین شناس سهیم شدن او در گناهان کبیره انحراف و کج روی دین داران و سهیم شدن او در عذابهای اخروی نابخشودنی ابدی گمراهی دین داران است : « ... وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » ﴿ آیه ۲۲۷ سوره شعرا ﴾.
  بزرگ ترین علت بی دینی و لامذهبی و کمراهیهای اکثریت بشر عدم آگاهی او به شناختهای سرشت نشین فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری وحی اصیل سعادت بخض و انسان سازالهی است.

 • اللهم عجل لولیک الفرج انشالله .صلوات.