رائفی‌پور | آیا رئیس جمهور اختیارات لازم برای مدیریت کشور را دارد؟


امیرکبیر کل اصلاحاتش رو تو 3 سال انجام داد


+ 
29

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر