ادعای جدید در خصوص مدرک تحصیلی مهر علیزاده/ آیا مهرعلیزاده دکترا دارد؟!


شخصی که در هلند زندگی میکند به محل تحصیل مهرعلیزاده رفته و در خصوص ادعای مهر علیزاده مبنی بر اخذ مدرک دکترا توضیحاتی ارائه میدهد
به نظر وی مهرعلیزاده دکترای خود را هنوز اخذ نکرده است


+ 
39

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر