سوال علمی از مهرعلیزاده پس از ثبت نام انتخابات (مهندس اقتصاد)جواب جالب محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر