درخواست گران کردن بنزین توسط همتی و جواب بی پاسخ او (شطرنج برره ای)


درخواست گران کردن بنزین توسط همتی و جواب بی پاسخ او (شطرنج برره ای)

با افشای سندی با امضای همتی مشخص شد ، خود رئیس بانک مرکزی در تلاش بود برای تامین بودجه ، قیمت سوخت در کشور را افزایش دهد!
ولی در منظرات ، حوادث پس از گرانی بنزین را بر سر جریان مطالبه گر پتک میکرد!
واقعا حامیان دولت ، دارای #پررویی_نجومی هستند


+ 
20

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)