حسن عباسی | باید محاکمه شوید


کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی روشنگرانه استاد حسن عباسی
زمان: ۵ آذر ۹۸


+ 
61

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • اگر دادگاههای محاکمه این لیبرال های خائن و فاسد از بالا تا پایین ، برگزار بشود انقلاب اسلامی حتماً بیمه خواهد شد

 • یک همکار داشتم که کرمانشاهی و از اقوام زنگنه بود. مکاتبات شروع به کارش را دیدم تعجب کردم. از زمان تحویل فرم درخواست کار به مدیر عامل تا زمان موافقت با شروع کارش و موافقت امور اداری 3-4 ساعت بیشتر طول نکشیده بود و همانروز کارش را شروع کرده بود. چقدر هم حقوق بالایی برایش زده بودند بدون اینکه سابقه کار داشته باشه.
  خیلی ها بودند که با مدرک های بالا از دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی برای کار مراجعه می کردند و بخش اداری یک فرم بهشان میداد و بعد بهشان میگفت در صورت نیاز با شما تماس می گیریم ولی هیچ وقت با این افراد تماسی گرفته نشد. چون فامیل های زنگنه جایی برای بقیه نگذاشته بودند.

 • شکایتی در مرجع قضایی شروع شود تا مردم بعنوان شاکی از زنگنه و فامیل ها و اقوام رانت خوار و ناسالمش ، شکایتهایشان را علیه زنگنه تحویل دهند.

 • استفاده زنگنه از اصطلاح ژنرال منظورش پدرخوانده باند بودن خودش در مافیای رانت خوار و قدرت طلبی است که الان مثل سرطان در بیشتر سطوح وزارتخانه های مهم نفت و نیرو و شرکتهای زیر مجموعه هایشان ریشه دوانده و مانع اجرای طرح های مهم برای پیشرفت کشور بوده اند.
  ژنرال زنگنه = لقب محترمانه ای برای پدر خوانده بیرحم مافیای نفت و نیرو

 • فتنه اصلی زنگنه ایجاد مافیایی قدرتمند در کلیه سطوح وزارتخانه های مهم نفت و نیرو و زیر مجموعه هایشان است که حتی تصمیمات اصلی وزیرهای بعدی را میتوانند بی اثر کنند.
  مافیای قدرتمند و پنهان زنگنه در نفت و نیرو از سال 1380 ببعد با قدرت این دو وزارتخانه و زیر مجموعه های شان را در کنترل خود دارند و حتی بعد از عزل زنگنه این دو وزارتخانه توسط اقوام و عوامل وفادار و تحت حمایت زنگنه که در تمامی سطوح مدیریتی و رده های پائینی جایگاهشان تثبیت شده، مطیع امر پدر خوانده این مافیا یعنی زنگنه بوده و هستند. تنها راه نجات مملکت از کارشکنی ها و خیانت های مافیای قدرتمند زنگنه ، شناسایی عوامل وابسته به زنگنه و تصفیه عوامل وابسته به زنگنه از وزارتخانه های مهم نفت و نیرو و زیر مجموعه هایشان است تا با جایگزینی با افراد متعهد به کشور و منافع مردم بشود پیشرفتی برای کشور در این دو وزارتخانه ایجاد کرد.

 • آقای دکتر عباسی - زنگنه تمامی اقوام و آشنایانش را در وزارت نیرو و توانیر در پست های مدیریتی و کلیدی گذاشته و افرادی که در باند اینها نباشند یا موافق منافع اینها در خدمتشان نباشند را یا اخراج کرده اند یا در پائین سطح شغلی نگهداشته اند و ناجوانمردانه حق و حقوقشان را پایمال کرده اند.

 • چند سال گذشت ما که محاکمه ندیدیم .آقای عباسی بزرگوار ، امان از مصلحت که از ابتدای تاریخ هزاران بلا بر سر مردم آورد .و باز هم مصلحت ....