آیا احکام اسلام علمی است؟


معرفی جالب: کتاب علوم نوین در اسلام

برای سفارش این کتاب فقط به 09387261897 پیامک دهید.

قیمت 40 تومان و پست رایگان به سراسر کشور (واریز پس از دریافت کتاب)


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • توطئه های دشمنان جهان اسلام را چگونه باید رسوا و خنثی ساخت؟
  ---
  بی توجهی و بی تفاوتی مخاطبان و سایر کاربران رسانه ها در جوامع مسلمان بویژه مراجع دین شناسی این جوامع به نظرات گونا گون دینی و مذهبی مطرح در رسانه ها بدون هیچ نقد و تجزیه و تحلیل علمی لازم ؛ مسئله شگفت آور و بهت آوری است در کشور ها اسلامی و بویژه در کشور ما که زنگ خطر لوث و نابود شدن حیثیت احکام و اعتقادات دین توحیدی خدا را در جوامع مسلمان به بلند ترین صدا در می آورد.
  اگر این بی توجهی و بی تفاوتی با دیدگاه های ناقدانه تحلیلی علمی بر پایه ی آمار و ارقام علمی ریشه یابی و چاره جویی نشوند و حد اقل دین شناسان نظام اسلامی ایران این ریشه یابی و چاره جویی را جدی نگیرند سکوت آنان در مقابل این وضعیت فاجعه بار بجز نشانه ی خروج دین و مذهب از جایگاه علمی خود در جامعه چه نشانه ی دیگری می تواند داشته باشد؟؟؟
  بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به مسائل علمی حیاتی دین توحیدی خداوند با وجودآیات بسیاری در قرآن ، که نسبت به کنار رفتن دین خرد گرای خداوند از فرهنگ جامعه و جایگزین شدن آن با انبوهی روز افزون از من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات قرآن و غیر قابل اثبات عقلی ، هشدار می دهند هرگز خدا پسندانه و قابل توجیه نیست.
  سرایت ضد ارزشهای ساخته و پرداخته ی ذهن ناقص بشر به رسانه های همگانی و همه ی محافل دینی ومذهبی در همه جا ؛ بی تردید وفا داری و مسئولیت شناسی مراجع دین شناسی جهان اسلام بویژه مراجع منتسب به نظام اسلامی را نسبت به ضرورت حفاظت حکیمانه ی علمی قرآنی و عقلی از ارزشهای اصیل توحیدی دین خداوند ؛ زیر سئوال می برد.
  برای سکوت این مراجع نسبت به سرنوشت دین توحیدی خداوند بجز بی ارزش شدن دین خدا و مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر حتی نزد این مراجع دلیل دیگری نمی توان یافت .
  هزینه شدن روزه مره ی تریلیونها پول رایج کشورها در مراسم و شعایر و مناسک من در آوردی عوام پسند برخاسته از تخیلات ذهنی پوچ بشر و بیگانه با شناختهای قرآنی که منجر به تعمیق شکاف و جدایی میان جوامع مسلمان می شوند و هیچ بازده مثبت و سازنده ای برای پیشرفت و شکوفایی و رفاه و آسایش و امنیت علمی معنوی و مادی جوامع مسلمان ندارند و با اصراری قرآن ستیز و منطق گریز به این مظاهر ضد قرآن و عقل دامن زده می شود نشانه ی چیست و جوامع مسلمان را به کدام ناکجا آباد سوق می دهد؟؟؟!!!
  اگر در صد اندکی دانشمند دین شناس آگاه به دین قرآنی - توحیدی خداوند وجود داشت و این در صد با جرئت و شهامت خدا پسندانه وفادار و دلسوز و مدافع احکام و اعتقادات خرد گرای رحمت آفرین این دین توحیدی بود و مردم را با سازمان یافتگی ضابطه مند و تحلیهای علمی قرآنی و عقلی به فجایعی که بنام دین و مذهب دامن گیر جوامع مسلمان است آگاه می ساخت ؛ هیچگاه سرنوشت این جوامع به دست دشمنان بیگانه نمی افتاد و هرگز این دشمنان بیگانه ی چپاولگر نمی توانستند جوامع مسلمان را به هر نحوی که منافع این دشمنان را تامین و تضمین می کند به تعمیق شکاف و جدایی میان خود دچار کنند.
  دشمنان بیگانه جهان اسلام با ترفندهای پلید خود جوامع مسلمان را فریب می دهند و با دامن زدن به مسائل تفرقه بر انگیز ضد قرآن و عقل این جوامع را به جان هم می اندازند تا خود این جوامع با راه اندازی کشتارها و ویرانگریها و آواره سازیهای دست جمعی میان خود ؛ اهداف پلید چپاولگریهای این دشمنان را ندانسته و ناخواسته تامین و تضمین نمایند.
  دانشمندان دلسوز صلح و امنیت و رفاه جوامع مسلمان باید بابسیج شدن و الهام گرفتن از رهنمودهای انسان ساز و وحدت بخش و سعادت آفرین قرآنی دین توحیدی خداوند به خود آیند و بنفع تامین و تضمین صلح و ارآمش و امنیت و رفاه در جوامع خود توطئه های پلید فتنه بر انگیز و تفرقه افکنانه دشمنان جهان اسلام و نوکران و مزدوران این دشمنان را ، با شناسایی و با معرفی این نوکران و مزدوران به جوامع خود ، رسوا کنند و این توطئه ها را خنثی سازند.

 • احکام قرآنی اسلام چون با سرشت بشر که خداوند آفریدگار جهان هستی آفریده است ؛ مطابقت دارند ؛ علمی و انکار ناپذیر اند.
  احکامی که بشر با اجتهاد خود خارج از قرآن استنباط کرده است بعلت محدودیت دانش بشر ؛ امکان دارد علمی نباشند و قابل نقض و انتقاد پذیر باشند.