تشکر اوس موسی از روحانی


حسن روحانی اخیرا گفته: یک نفر پیدا نشد از دولت بابت خدماتی که به ملت داده تشکر کند و بگوید خسته نباشید!
.
بفرمایید تشکر اوس موسی ، جناب پرزیدنت ، بابت گلکاری که کردید و تپه سالم نگذاشتید ، اوس موسی رو ببرید دست به آب
.


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)