عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • تصور وجود توان فرا طبیعی نزد پیامبر و امام و امام زاده بحکم قرآن تصور دین زدا است
  ---
  قرآن ضمن تاکید بر ویژگیهای طبیعی بشری پیامبر تنها وظیفه و مسئولیت الهی پیامبر را ابلاغ و آموزش احکام و اعتقادات الهی دین و مذهب که با وحی از خداوند دریافت می کند تعیین کرده است .
  خداوند درقرآن پیامبر را در امور مدیریت نیازهای روز مره ی مردم حتی در جنگ و صلح ضمن دستور به درخواست یاری از خداوند به مشورت با نزدیگان مأمور ساخته است .
  خداوند در قرآن به پیامبر دستور داده است به مردم بگوید او شخصا توان انجام هیچ کار فرا طبیعی و توان دست رسی به نهانهای هیچ چیز از جهان غیب را ندارد و در این زمینه از یک بشر طبیعی فراتر و برتر نیست.
  امامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن زنده و مرده همه بشر اند و مطابق با حد و مرزهایی که خداوند در پیامبر شناسی فرهنگ اصیل دین داری قرآنی برای ویژگیهای پیامبر تعیین کرده است یقیناهیچ برتری بر پیامبر خدا ندارند.
  امامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن همگی بعلت بریده بودن از وحی الهی از یک ویژگی بسیار مهم و سرنوشت ساز که اتصال به وحی الهی است محروم اند و به علم خداوند برای شناخت احکام و اعتقادات جدید خارج از قرآن هیچ دست رسی ندارند و بنا بر این هرچه ازاین بزرگان در زمینه احکام و اعتقادات خارج از قرآن و بیگانه با قرآن نقل می شود جعل و دروغ است .
  با دقت و تدبر در اصول قرآنی مذکور چگونه می توان تصور و باور کرد که امامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن می توانند کارهای فرا طبیعی انجام دهند و چگونه می شود تصور و باور کرد که آنان به جهان غیب دست رسی دارند و می توانند برای دین و مذهب خارج ازقرآن نیز احکام و اعتقادات جدید ابتکار کنند؟؟؟!!!
  خداوند در اصول قرآنی مذکور ضمن تاکید مکرر بر طبیعت بشری پیامبر و بر ناتوانیها و نیازهای بی شمار بشری آن حضرت و بیان این که تنها شغل و مأموریت الهی پیامبر کوشا بودن و استقامت در تبلیغ و بیان احکام و اعتقادات وحی الهی است واین که آن حضرت هیچ حقی ندارد به احکام و اعتقادات وحی الهی از جانب خود بیافزاید یا از این احکام و اعتقادات بکاهد به آن حضرت دستور داده است در کارهای مدیریتی زندگی روز مره ی مردم حتی در صلح و جنگ با توکل به خدا به مشورت با نزدیگان خود بپردازد.
  حال با وجود این حقیقت آشکار که خداوند در آیات محکم و مفصل قرآن تاکید کرده است پیامبر خود هیچ توانی برای انجام کارهای فرا طبیعی و هیچ توان شخصی دست رسی به هیچ چیز از غیب خداوند را ندارد و همچنان تاکید بر این که او از ابتکار احکام و اعتقادات جدبد از جانب خود برای دین و مذهب خارج از قرآن منع شده است ؛ چگونه و با کدام دلیل قطعی انکار ناپذیر از قرآن و عقل می شود تصور و باور کرد و به اثبات رساندامامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن می توانند برتر از پیامبر احکام و اعتقادات خارج از قرآن ابتکار کنند و از خود در زمان زندگی و پس از مرگ به مردم معجزه و کرامت و سایر کارهای فرا طبیعی را از خود نشان بدهند؟؟؟!!!
  خداوند همه حجتها را در قرآن در زمینه ی اصول مذکور تمام کرده و همه ی دربهای رویکرد بشر به من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با احکام و اعتقادات قرآن را در این زمینه با دلایل قطعی انکار ناپذیر قرآنی و عقلی و با هشدارهای روشنگر رسا و گویای لازم بسته است.
  خداوند یگانه حکیم و دانای مطلق در قرآن نادیده گرفتن این هشدارها راگناه کبیره ی نابخشودنی در حق خود نامیده و سر انجام این گناه کبیره را تباهی و نابودی تمام اعمال نیک مرتکبان این گناه معرفی کرده و مجازات این گناه را گرفتار شدن به بد ترین عذاب دوزخ ؛ برای بشر بگونه ای آشکار و انکار ناپذیر با زبانی گویا و رسا و با توضیح علل عقلی غیر قابل نقض بیان کرده است.
  خداوند حتی به پیامبران خود نسبت به سر انجام احتمال گرفتار شدن آنان به چنین گناهی در آیه 65 سوره زمر و آیاتی دیگر در قرآن سخت هشدار داده است .

 • هر تصوری که به مرحله تصدیق عقلی نرسد ؛ باور آفرین نیست
  ---
  تازمانی که برای تصورهای بشری از وجود مهدی موعود هیچ دلیل قرآنی و دلیل کامل و آشکار عقلی قاطع و انکار ناپذیر ارائه نگردد این تصورها از هر منشأ غیر قرآنی که باشند تصورهای ناقص برخاسته از دانش ناچیز ذهن بشر هستند و بعلت محدود بودن دانش بشر هرگز نمی توان این تصورها را در استدلال به مرحله تصدیق کامل وحجت انکار ناپذیر رساند.
  تصورهای بشری که فاقد استدلال تصدیقی کامل هستند هرگز برای اعتقاد گزینی حجت نیستند و بحکم عقل اعتقاد آفرین نیز نیستند و بطلان چنین تصورهایی اظهر من الشمس است.

 • اللهم عجل لولیک الفرج .صلوات .

 • اللهم عجل لولیک الفرج

 • خدای سبحان بشما سلامتی و توفیقات هرچه بیشتر عطا بفرماید ان شاءالله
  التماس دعا

 • برخی رسانه ها چگونه به دین فروشان حرام خور خدمت می کنند؟؟؟!!!
  ---
  رسانه ها و مداحان عوام فریبان قهاری هستند که از دین و مذهب با ابزار خرافات و من در آوردیها و جعلیات ضد قرآن و عقل بی هیچ بیم و هراس از خشم خداوند بد ترین سوء استفاده ها را می کنند و با حرفه ی خود بازار کاسبی حرام دین فروشان را همیشه گرم نگه می دارند!!!
  خدا لعنت کند دشمنان قرآن را که پیوسته روشنگریهای قرآنی را حذف می کنند و مردم را از آگاهی به اصول دین داری قرآنی و عقلی فقط برای پر کردن جیبهای دین فروشان از مال حرام ؛ محروم می سازند.