توهین های آشکار در گیم های معروف جهان به مقدسات اسلام


از توهم توطئه تا حقیقت

ببینید توهین های آشکار در گیم های معروف جهان به مقدسات اسلام

سوال اینجاست چرا تا این حد با جزئیات و بازی با ضمیر ناخودآگاه برای تخریب ما کار میکنند؟!


+ 
42

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ابن آموزشها باید بیشتر به نوجوانان وجوانان داده شود که بیشترین مخاطب این بازیها هستند .صلوات .