حاج محمود کریمی | من مستم و بی‌تابم


جشن شب عید غدیر سال ۱۳۹۸
هیئت رایةالعباس (علیه‌السّلام)


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهم ترین مسئولیت دین شناسان در خدمت به نهضت عاشورا چیست؟
  ---
  مهم ترین مسئله ی خدا پسندانه ای که در توصیه های دین شناسان روی آن می باید تمرکز شود ضرورت تاکید مراجع دین شناسی بر پایبندی سخنوران از خطبا و روضه خوانان و مداحان و شاعران و شعار پردازان به برجسته کردن رسا و گویای اهداف اصیل قرآنی - عقلی انسان ساز نهضت عاشورای حسینی است .
  این مسئولیت اقتضا می کند دین شناسان اقشار مذکور را راهنمایی کنند که با تکیه به سخنان معتبر و موثق دین آموز و عبرت رسان سید الشهدا آبا عبد الله (ع) و یارآن وفادار آن حضرت(س) در طول این نهضت مردم را با فرهنگ اصیل نهضت عاشورای حسینی آگاه سازند .
  این آگاه سازی حتما می باید مردم را در همه ی مراسم و شعایر دینی از ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدای فتنه بر انگیز و بد نام کننده ی مذهب که با شناختهای محکم قرآن و عقل تضاد و تعارض آشکار دارند و حیثیت ارزشی مذهب اهل بیت علیهم السلام را لکه دار می کنند پرهیز دهند .
  حرام است و خشم خداوند را بر می انگیزد اگر این نهضت الهی والا با ترویج جعل و دروغ و رفتارهای مخالف شرع و عقل به بازیچه ی کاسبان حرام خور دین فروشی تبدیل شود.
  پیروی از شیطان پلید است با ارتکاب این حرام قطعی به اهداف دشمنان در ایجاد نفرت و دشمنی علیه مذهب و صاحبان و پیروان آن میان مسلمانان جامه عمل پوشانده شود و مذهب تشیع با رفتارها و گفتارهای جاهلان و مغرضان و سودجویان سوژه ی تفرقه افکنی و فتنه برانگیزی دشمنان قرار گیرد.
  دین شناسان مسئولیت خطیر و غفلت ناپدیر آگاه سازی مردم به رهنمودهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی و مسئولیت آگاه سازی مکرر مرردم به حلال و حرامهای قرآن را همیشه به دوش دارند .
  دین شناسان موظف اند همیشه عالمانه و با الهام گیری از رهنمودها و هشدار های محکم و مفصل قرآن علیه من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل که حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و نیکوکاری مردم را بحکم آیات قرآنی 103 تا 106 سوره گهف و آیه ی 65 سوره زمر و آیات قرآنی بسیاری دیگر تباه و نابود می کنند بی أمان مبارزه کنند.
  دین شناسان موظف اند با تکیه به محکمات قرآن و عقل همیشه علیه من در آوردیها و خرافات و جعلیات و علیه مروجان دین فروش این ابزارهای پلید ضد ارزشی افشاگری کنند و مردم متدین مذهبی را از شر این نمادهای شیطانی دین زدا نجات دهند.

 • من در آوردیها و خرافات و جعلیات اصالت دینی و مذهبی ندارند و پایبندی به آنها گناه گبیره ی نابخشودنی است
  ---
  مراسم و شعایری که سالانه و تقریبا پیوسته بگونه ای روزانه بنام پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت مظلوم آن حضرت در ایران و برخی از جهان اسلام بنام تشیع با هزینه کردن تریلیونها پول بی بازده با اصرار انجام می گیرند ؛ در دین الهی و قرآن و سنت معتبر اهل بیت پیامبر ، که باید با داده های شناختهای محکم و مفصل قرآن هماهنگ و منسجم باشد ، هیچ ریشه و اصالتی استوار و آشکار قابل دفاع ندارند.
  همه این مراسم و شعایر ابتکار تخیلات ذهن بشر با من در آوردی پروری و خرافه گستری و ترویج جعلیات متضاد با قرآن و عقل توسط طاغوتان و و دشمنان مذهب با کمک شیادان دین فروش در باری برای ربودن و کشتن عامل ظلم ستیزی و مبارزه علیه حاکمان طاغوت خودکامه و علیه دشمنان با سوء استفاده از ناآگاهی پیروان مذهب به اصول قرآنی دین خدا ؛ قرنها پس از رحلت پیامبر به درون مذهب تشیع نفوذ داده شدند.
  این نفوذ بگونه ای فراگیر به مذهب و نوشته های مذهبی سرایت داده شد که هر جا نام تشیع در جهان اسلام بر زبانها آمد موضوعات این نفوذ که برای مذهب و اهل بیت پیامبر بجز بدنامی ندارند بعنوان اصل در مذهب تشیع معرفی گردیدند.
  اگر وفاداران به مکتب توحیدی اهل بیت پیامبر برای زدودن آثار ننگین و فاجعه بار این نفوذ دین زدا از مذهب همت نگمارند و به کتمان حقایق قرآنی مذهب ادامه دهند و از این کتمان به درگاه خدا توبه نکنند بی تردید بحکم قرآن بعلت اصرار بر این کتمان مشمول نفرینهای خدا و پیامبر واهل بیت آن حضرت قرار خواهند گرفت و عذاب الهی در دنیا و آخرت پیوسته دامن گیر همه ی وجود آنان خواهد شد.
  ولایت مداری و مودت پیامبر و اهل بیت آن حضرت هرگز با اصرار بر پایبندی به رفتارها و گفتارهای متضاد با شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین دادری قرآنی و عقلی سازگار نیست و بجای آن بنام پیروان چنین رویه ی من در آوردی غلط و وارونه ای ؛ دشمنی با خدا و پیامبر و دشمنی با اهل بیت ثبت خواهد شد.

 • اکثریت مذهبیون مدعی دین داری به ارزش دین و مذهب آگاه نیستند
  ---
  اکثریت مذهبیون مدعی دین داری ؛ دین و مذهب را با تحقیق و تفحص علمی قرآنی وعقلی نیاموخته اند.
  بنا به روشنگریهای غیر قابل انکار خداوند در قرآن کریم این اکثریت تنها با تقلید از نیاکان و از عادتهای رایج آبا و اجدادی و عوام الناس و از گفتارهای غیر قابل اثبات روضه خوانان و شاعران و مداحان و مدعیان دین شناسی که به شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی نا آگاهند و یا بنا به هدفهای مرموزی این شناختها را در آموزش و تبلیغ دین و مذهب نادیده می گیرند ؛ بدون تحقیق و تفحص و پرس و جوی لازم علمی بی توجه به عواقب شوم دنیوی و اخروی چنین تقلیدی بویژه در زمینه ی اعتقادات منسوب به دین و مذهب ؛ دین داری و مذهب داری می کنند.
  این اکثریت یک عمر با این رویه ی دین زدای غلط متضاد با رهنمودهای قرآن و متضاد با احکام عقل دین داری و مذهب داری خود را سپری می کنند .
  این اکثریت غافل اند از این که چنین دین داری و مذهب داری بحکم آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف نزد خداوند حساب گر حساب رس پشیزی ارزش ندارد و آنان را با حکم خداوند به بزرگ ترین زیان و عذاب نابخشودنی ابدی الهی دچار خواهد ساخت .
  این اکثریت غافل اند که این رویه ی سر تا سر غلط راه شیطان برا ی نابود کردن آثار نیک دین داری و مذهب داری آنان را با نفوذ دادن انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات ساخته و پرداخته ذهن بشر فراخ باز می گذارد.
  این اکثریت با خو گرفت به رویه تقلید بویژه در زمینه اعتقادات منسوب به دین و مذهب از هرگونه انتقاد و روشنگری قرآنی وعقلی که از این رویه غلط می شود باتعصبهای بر خاسته از جهل خود بی تفاوت و سر سری می گذرد و به این روشنگریها که دین داری اورا از نابودی نجات می دهند هیچ بها و ارزش و اعتباری نمی دهد.
  طرز تفکر این اکثریت و رویه غلط آن در دین داری و مذهب داری و بی تفاوتی آن نسبت به روشنگریهای قرانی و عقلی ثابت می کنند که آن در حقیقت هیچ ارزش معنوی و مادی حیاتی و سرنوشت ساز قابل اثباتی برای دین داری و مذهب داری خود و برای دین و مذهب نمی شناسد .
  دین داری و مذهب داری این اکثریت محض یک عادت یا اعتیاد فاقد پشتوانه ی عقلی و قرآنی است .
  این اکثریت یک عمر دین داری و مذهب داری خود را قربانی پوچ گراییهای جهل و غفلت خود و قربانی پوچ گراییهای جهل هم نوعان غافل خود می کند.