گروه سرود کانون بصیرت - نور ولایت- غدیر 1400


با اجرای:
امیر حسین کشاورز
رضا حقیقی
حسین ارمغان
علی صفائی


+ 
6

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • نهضت عاشورای حسینی را از دام شیادان دین فروش و مذهب فروش بیرون آورید!!!
  ---
  چرا به روضه خوانان و مداحان و شاعران و قلم به دستان مقاله نویس و کامنت گذار که به اصول شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی باور و ایمان ندارند اجازه داده می شود برای ترویج بدعتهای پوچ زیان بار متضاد با محکمات مفصل قرآن و فاقد هرگونه بازده مثبت و سازنده برای جهان تشیع ؛ مذهب را با من در آوردیها و خرافات و جعلیات قرآن ستیز و خرد گریز بدنام و منفور سازند و به بازیچه ی دین فروشان تفرقه افکن و به ابزار تحقق بخشیدن به اهداف فتنه بر انگیز دشمنان مذهب تبدیل کنند؟؟؟!!!
  چرا هیچ قانون بازدارنده ای نیست که از این بد ترین سوء استفاده ها از نام اهل بیت مظلوم پیامبر که با عوام فریبی خوشنود کننده ی شیطان و با کمک به اهداف پلید صهیونیستها و استعمار گران و طاغوتان برای چیره شدن بر سرنوشت جهان اسلام و داراییهای این مردم این جهان بگونه ای همیشگی توسط دین فروشان شیاد با هدر دادن پیوسته ی ترلیونها از اموال مردم وبیت المال انجام می گیرند جلو گیری به عمل آورد؟؟؟!!!
  چرا تلاش نمی شود تا با چنین قانون بازدارنده ی تخریب و عوام فریبی ؛ رضایت خدا و خوشندی پیامبر و اهل بیت آن حضرت جلب شود و از هدر دادن داراییهای مردم مسلمان و از چپاول بیت المال که با این عوام فریبی انجام می گیرد و سرنوشت جهان اسلام را در دست دشمنان چپاولگر اسیر نگه می دارد جلو گیری کند؟؟؟ً!!!
  مگر هیچ راه علمی قرآنی برای احیای اهداف نهضت انسان ساز عاشورای حسینی و احیای اهداف الهی والای پیامبر و امامان از اهل بیت آن حضرت در دفاع از دین و مذهب وجود ندارد که پیوسته این نهضت باید با من در آوردی پروری و خرافه گستری و ترویج جعلیات بازیچه ی ترفندهای پر کننده ی جیبهای گشاد شیادان دین فروش و مذهب فروش دنیا پرست سود جو قرار گیرد؟؟؟!!!
  چرا تا کنون نزد مسئولان نظام ج.ا.ا و نزد مراجع دین شناسی وفادار به دین خدا و مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر مسایل فراگیر فاجعه بار فوق هنوز درک نشده و برای زدایش این مسایل بدنام کننده ی دین و مذهب محض رضای خدا و برای خشنودی ارواح پاک پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت هنوز هیچ اقدام رسمی که باید بر حقایق شناختهای هدایت گر قرآن و احکام متین منطق عقل استوار باشد تاکنون انجام نگرفته است؟؟؟!!!
  با گذشت بیش از چهل سال از تولد ج.ا.ا ؛ ادامه یافتن مسایل فوق که سر تا سر غلط و فاجعه بار و ضد قرآن و عقل اند و با آیات محکم و مفصل قرآن در زمینه های خدا شناسی و پیامبر شناسی و امام شناسی و دین شناسی و مذهب شناسی و قرآن شناسی فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی هیچ رشته خویشاوندی ندارند ؛ آن هم زیر پرچم نظام ج.ا.ا که خود را منتسب به اسلام و قرآن معرفی می کند ؛ چه تفسیر و توجیه قرآنی و عقلی وجود دارد که مسئولان این نظام بتوانند با این تفسیر و توجیه در محضر خداوند حسابگر حساب رس افتخار کنند و سر بلند باشند و از خداوند عدل و حکمت و خرد انتظار ثواب و پاداش را داشته باشند؟؟؟!!!
  مگر مهم ترین وظیفه ی پیامبر با استمداد از وحی الهی در سر تا سر آیات مکی قرآن کریم در طول مدت پیش از هجرت آن حضرت به مدینه با تحمل همه رنجهای آن مدت بجز مبارزه ی عالمانه پیوسته علیه تحریفهای جاهلیان که تفاوت چندانی با تحریفهای دینی و مذهبی زمان حاضر ما ندارند چیز دیگری بود؟؟؟!!!
  آیا با ادامه ی و حی الهی در آیات مدنی پس از هجرت پیامبر به مدینه رویه ی ادامه ی مبارزه ی عالمانه ی قرآنی و عقلی علیه انحرافهای دینی و مذهبی متوقف گردید؟؟؟!!!
  در ادامه ی رواج انحرافهای دینی و مذهبی در حال حاضر کدام دین شناس وفادار دین قرآنی خداوند می تواند ؛ در حال افتخار کردن به وابستگی قرآنی و عقلی به این دین و به مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر ؛ با آرامش و بی دغدغه سر بر بستر خواب بگذارد و ادعا کند که وظیفه خود را در حق دین خدا و مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر خدا پسندانه ادا کرده است؟؟!!!

 • من در آوردیها و خرافات و جعلیات اصالت دینی و مذهبی ندارند و پایبندی به آنها گناه گبیره ی نابخشودنی است
  ---
  مراسم و شعایری که سالانه و تقریبا پیوسته بگونه ای روزانه بنام پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت مظلوم آن حضرت در ایران و برخی از جهان اسلام بنام تشیع با هزینه کردن تریلیونها پول بی بازده با اصرار انجام می گیرند ؛ در دین الهی و قرآن و سنت معتبر اهل بیت پیامبر ، که باید با داده های شناختهای محکم و مفصل قرآن هماهنگ و منسجم باشد ، هیچ ریشه و اصالتی استوار و آشکار قابل دفاع ندارند.
  همه این مراسم و شعایر ابتکار تخیلات ذهن بشر با من در آوردی پروری و خرافه گستری و ترویج جعلیات متضاد با قرآن و عقل توسط طاغوتان و و دشمنان مذهب با کمک شیادان دین فروش در باری برای ربودن و کشتن عامل ظلم ستیزی و مبارزه علیه حاکمان طاغوت خودکامه و علیه دشمنان با سوء استفاده از ناآگاهی پیروان مذهب به اصول قرآنی دین خدا ؛ قرنها پس از رحلت پیامبر به درون مذهب تشیع نفوذ داده شدند.
  این نفوذ بگونه ای فراگیر به مذهب و نوشته های مذهبی سرایت داده شد که هر جا نام تشیع در جهان اسلام بر زبانها آمد موضوعات این نفوذ که برای مذهب و اهل بیت پیامبر بجز بدنامی ندارند بعنوان اصل در مذهب تشیع معرفی گردیدند.
  اگر وفاداران به مکتب توحیدی اهل بیت پیامبر برای زدودن آثار ننگین و فاجعه بار این نفوذ دین زدا از مذهب همت نگمارند و به کتمان حقایق قرآنی مذهب ادامه دهند و از این کتمان به درگاه خدا توبه نکنند بی تردید بحکم قرآن بعلت اصرار بر این کتمان مشمول نفرینهای خدا و پیامبر واهل بیت آن حضرت قرار خواهند گرفت و عذاب الهی در دنیا و آخرت پیوسته دامن گیر همه ی وجود آنان خواهد شد.
  ولایت مداری و مودت پیامبر و اهل بیت آن حضرت هرگز با اصرار بر پایبندی به رفتارها و گفتارهای متضاد با شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین دادری قرآنی و عقلی سازگار نیست و بجای آن بنام پیروان چنین رویه ی من در آوردی غلط و وارونه ای ؛ دشمنی با خدا و پیامبر و دشمنی با اهل بیت ثبت خواهد شد.

 • با چه دلیل انکار ناپذیر قرآنی و عقلی الگو گیری دینی و مذهبی از بندگان اعتبار می یابد؟
  ---
  الگو سازی و الگو گیری از هر شخصیتی بنام دین و مذهب که نتوان از او هیچ اثر رفتاری و گفتاری عینی زنده ای به دست آورد در حالی که هیچ امکان دسترسی طبیعی به شخص او وجود ندارد اگر در این زمینه تنها به گذاره های ضد و نقیض تاریخی غیر قابل اثبات تکیه شود بلحاظ علمی بمعنای بازیچه و سوژه ی سوء استفاده قرار دادن این شخصیت است .
  اگر نتوان برای رفتار و گفتار این شخصیت وجود منابع علمی اصیل دینی و مذهبی معتبر به اثبات رساند این الگو سازی و الگو گیری بجز در معرض تمسخر و تحقیر قرار دادن این شخصیت و بر انگیختن انبوه بی شماری از سئوالهای بی پاسخ نسبت به او نزد عقلای بشر هیچ بازده دیگری نمی تواند داشته باشد.
  با وجود فیزیکی اصیل ترین منبع بی خدشه ی دینی و مذهبی خرد پذیر الهی مانند قرآن با ترجمه به زبانهای مختلف در اختیار همگان که داده های شناختهای آن از احکام و اعتقادات تنها قانون اساسی تحریف نشده ی الگو گیری برای شناخت درستی و نادرستی رفتارها و گفتارهای دینی و مذهبی مسلمانان با ابزارهای منطق عقل امکان پذیر است با نادیده گرفتن این تنها منبع اصیل الهی بی خدشه ؛ نمی توان از هیچ شخصیتی که وفات یافته است الگو گیری قابل اثباتی برای رفتارها و گفتارهای دینی و مذهبی درست به دست آورد.
  در ضمن درستی دین داری و مذهب داری منسوب به همه ی مسلمانان اعم از پیامبر (ص) و اهل بیت مطهر آن حضرت (ع) و سایر بندگان با تطابق و هماهنگ و منسجم بودن با احکام و اعتقادات خدشه ناپذیر قرآن که سخنان وحیانی انکار ناپذیر خداوند به پیامبر اند اعتبار می یابد و اشخاص در هر منزلتی که باشند خود شأن اعتبار بخشیدن به سخنان خداوند را ندارند.

 • اکثریت مذهبیون مدعی دین داری به ارزش دین و مذهب آگاه نیستند
  ---
  اکثریت مذهبیون مدعی دین داری ؛ دین و مذهب را با تحقیق و تفحص علمی قرآنی وعقلی نیاموخته اند.
  بنا به روشنگریهای غیر قابل انکار خداوند در قرآن کریم این اکثریت تنها با تقلید از نیاکان و از عادتهای رایج آبا و اجدادی و عوام الناس و از گفتارهای غیر قابل اثبات روضه خوانان و شاعران و مداحان و مدعیان دین شناسی که به شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی نا آگاهند و یا بنا به هدفهای مرموزی این شناختها را در آموزش و تبلیغ دین و مذهب نادیده می گیرند ؛ بدون تحقیق و تفحص و پرس و جوی لازم علمی بی توجه به عواقب شوم دنیوی و اخروی چنین تقلیدی بویژه در زمینه ی اعتقادات منسوب به دین و مذهب ؛ دین داری و مذهب داری می کنند.
  این اکثریت یک عمر با این رویه ی دین زدای غلط متضاد با رهنمودهای قرآن و متضاد با احکام عقل دین داری و مذهب داری خود را سپری می کنند .
  این اکثریت غافل اند از این که چنین دین داری و مذهب داری بحکم آیات قرآنی 103 تا 106 سوره کهف نزد خداوند حساب گر حساب رس پشیزی ارزش ندارد و آنان را با حکم خداوند به بزرگ ترین زیان و عذاب نابخشودنی ابدی الهی دچار خواهد ساخت .
  این اکثریت غافل اند که این رویه ی سر تا سر غلط راه شیطان برا ی نابود کردن آثار نیک دین داری و مذهب داری آنان را با نفوذ دادن انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات ساخته و پرداخته ذهن بشر فراخ باز می گذارد.
  این اکثریت با خو گرفت به رویه تقلید بویژه در زمینه اعتقادات منسوب به دین و مذهب از هرگونه انتقاد و روشنگری قرآنی وعقلی که از این رویه غلط می شود باتعصبهای بر خاسته از جهل خود بی تفاوت و سر سری می گذرد و به این روشنگریها که دین داری اورا از نابودی نجات می دهند هیچ بها و ارزش و اعتباری نمی دهد.
  طرز تفکر این اکثریت و رویه غلط آن در دین داری و مذهب داری و بی تفاوتی آن نسبت به روشنگریهای قرانی و عقلی ثابت می کنند که آن در حقیقت هیچ ارزش معنوی و مادی حیاتی و سرنوشت ساز قابل اثباتی برای دین داری و مذهب داری خود و برای دین و مذهب نمی شناسد .
  دین داری و مذهب داری این اکثریت محض یک عادت یا اعتیاد فاقد پشتوانه ی عقلی و قرآنی است .
  این اکثریت یک عمر دین داری و مذهب داری خود را قربانی پوچ گراییهای جهل و غفلت خود و قربانی پوچ گراییهای جهل هم نوعان غافل خود می کند.