مارشمالوت رو نخور!


تا حالا اسم آزمایش مارشمالو به گوش‌تون خورده؟! چقدر اراده دارید برای کمی تحمل سختی و به‌جاش به‌دست آوردن راحتی؟! دیرتر ولی موندگارتر و ارزشمندتر؟!

یه دودوتای چارتای ساده می‌خواد. نمی‌ارزه؟!


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر