صحبت بسیار مهم رهبری در مورد کشور افغانستان و ملت پایدار افغانستان


در آخر کلیپ، رهبری می فرمایند که انواع و اقسام دولت ها در افغانستان می آیند و می روند و آن چیزی که باقی می ماند، ملت افغانستان هست.


+ 
15

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • مهمان 00/10/12 ساعت 18:38

    Aراه نجات همه جانبه ی افغانستان کجا است؟
    ---
    تنها راه برای نجات سریع و سازمان یافته ی ملت دلیر و استعمار ستیز افغانستان از بیشتر مشکلات و برای حرکت به سوی شکوفایی همه جانبه ؛ توکل عالمانه به خداوند و اتحاد و همبستگی ضابطه مند و قانونی کامل با ایران اسلامی توسعه یافته ی نیرومند و توانمند آزاده ی برخوردار از پیشرفتهای علمی در اغلب صحنه های زندگی است.

  • احمد مسعود رفیق شیش برنارد لویتونه

  • حزب الهی ها متوجه باشند تا نظرات در جهت ملت افغانستان و امت اسلام باشد.