صحبت بسیار مهم رهبری در مورد کشور افغانستان و ملت پایدار افغانستان


در آخر کلیپ، رهبری می فرمایند که انواع و اقسام دولت ها در افغانستان می آیند و می روند و آن چیزی که باقی می ماند، ملت افغانستان هست.


+ 
13

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)