آیا دکتر روازاده با واکسیناسیون و واکسن کرونا مخالف هستند؟


واکسن برکت مشکلی ندارد
هیچ عارضه ای ندارد
چرا سر و صدا میکنید که اجباری شده!؟
بنده اگر اجباری باشد واکسن میزنم
باید با دولت همکاری کنیم


+ 
22

- 
8

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)