آیا زائران در کربلا کرونا نمی گیرند؟


رئیس بیمارستان تخصصی کرونا در کربلا پاسخ می دهد


+ 
20

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • در نظر عافیت بخش ارواح طیبه معصومین ع که شکی نیست

    اما این واقعیت را که کووید ۱۹ جهت بیوترور نژاد ایرانی سنتز و موثرتر بوده نمیتوان کتمان کرد.
    دقت در تحلیل جغرافیای آماری ابتلا و وفات منوط به صداقت در عرضه آن ضرورت بیشتری دارد.