سید مجید بنی فاطمه | کریم یعنی حسن


بیچاره دستی که گـدای مجتبی نیست
یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست

‌‌‌‌بر گریه ی زهـرا قسم مدیون زهراست
چشمی که گریان عـزای مجتبی نیست
‌‌


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر