اسمال طلا


در بارۀ این سقاخانه چه می‌دانید؟
سنگ بنای این سقاخانه را نادرشاه افشار گذاشت؛ سنگ مرمر یکپارچه‌ای که از نبرد هرات به غنیمت گرفته بود و سه کُر گنجایش داشت.
.
اما اسماعیل طلا یا به گویش قدیم، اِسمال طلا، حکایت دیگری دارد:
روزی برای فتحعلی‌شاه قاجار، بسته‌ای از طرف یکی از دولت‌های خارجی می‌رسد.....


+ 
11

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر