پاسخ حسن روحانی به مجری: واکسن سوهان قم نیست!


درست یماه پیش بود که مجری برنامه طبیب گفت ما گرانی و کمبود ها را تحمل میکنیم ولی تو رو خدا واکسن که در این روزهای کرونایی حکم حیاتی دارد را تهیه کنید و حسن روحانی هم گفت: واکسن سوهان قم که نیست!! و بعد از یک ماه رئیسی ، رئیس جمهور جدید میلیون ها دوز واکسن وارد کشور کرد!


+ 
23

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)