زائری از آمریکا در مسیر اربعین


مصاحبه با زائری از آمریکا در جاده‌ی نجف
به کربلا - برشی از مستند به عشق حسین

«فکر نکنم هیچ جای دیگه‌ی دنیا،
از اینجا امن‌تر باشه!»


+ 
18

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • سر انجام شوم نادیده گرفتن نویدها و هشدارهای قرآن
  ---
  نویدها و هشدارهای محکم و مفصل وحی الهی در قرآن که در شناختهای فرهنگ اصیل و بی خدشه ی در آیات فراوان دین داری و مذهب داری در سر تا سر قرآن آمده اند راه راست چگونگی خدا پرستی خدا پسندانه و راه چگونگی دین داری و مذهب داری درست را به روی بشر گشوده و حجت الهی را بر تمام بشر به اتمام رسانده اند.
  نادیده گرفتن این نویدها و هشدارهای روشن و آشکار در دین داری و مذهب داری و آموزش ندادن این نویدها و هشدارها در سطوح مختلف آموزش راه را به روی شیطان پلید که سوگند یاد کرده همه ی بشر را گمراه کند ؛ برای تزریق ترفندهای فریبنده ی خود در اذهان بشر در زمینه ی دین داری و مذهب داری فراخ باز می گذارد.
  سر انجام و حاصل شوم ورود شیطان پلید با من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات قرآن و عقل به دین داری و مذهب داری بشر ؛ بشر به سوگند این لعین مبنی بر گمراه کردن اکثریت بشر در قیامت تجسم حقیقی می بخشد.
  با وجود نویدها و هشدارهای محکم و مفصل وحی اصیل الهی در کتابهای آسمانی در اختیار همگان ؛ بشر با نادیده گرفتن این نویدها و هشدارها ؛ داو طلبانه و با گزینش خویش سر انجام دین داری و مذهب داری خود را به پای سوگند این موجود نیرنگ باز سر تا پا پلید قربانی می کند.
  بشر با این قربانی حاصل یک عمر تصور دین داری و مذهب داری و نیکوکاریهای خویش را مطابق حکمی که خداوند در قرآن در آیات 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از هشدارهای قرآن آورده است تباه و نابود می کند .
  سر انجام ؛ نادیده گرفتن نویدها و هشدارهای وحی الهی در قیامت برای بشر آشکار می گردد و اکثریت بشر با این غفلت هلاکت بار بعنوان زیان کار ترین افریده معرفی می شود و در می یابد که عذاب ابدی و نابخشودنی الهی سهم او از دین داری و مذهب داری او شده است.
  بشر در دین دیداری و مذهب داری اگر در رفتار و گفتار و پندار به نویدها و هشدارها وحی الهی پایبند نشود و عمل نکند با غرق کردن خود بنام دین و مذهب در من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با این وحی ، مطابق روشنگری که در قرآن آمده است ؛ در خواهد یافت شیطان پلید نیز در قیامت او را سر زنش خواهد کرد و سرکوفت خواهد زد و از او با صراحت و آشکاری اعلام بیزاری خواهد کرد.
  اگر بشر صادقانه و با ایمان راسخ به یگانه بودن خداوند جهان هستی می خواهد خدا پسندانه خدا پرستی و دین داری و مذهب داری بکند باید خود را با شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری حیاتی و سرنوشت ساز وحی اصیل الهی که تحریف نشده آن در قرآن کریم است همیشه مسلح سازد.
  با توضیحاتی که در این نوشته آمده اند بشر با نگرشی گذرا با اطمینان و یقین در خواهد یافت خود را با گزینش خویش در کدام جرگه ؛ در جرگه خدا پرستان یا در جرگه شیطان پرستان قرار داده است.
  بشر که توسط خداوند با هدف تکامل بهینه آفریده شده و به خوبیها و بدیهای رفتاری توسط خداوند آگاه گردیده است ؛ بحکم قاطع حجت خداوند در نویدها و هشدارهای قرآن ؛ در قیامت در خواهد یافت هرگز نخواهد توانست ، با هیچ دلیل و هیچ عذر و توجیه و بهانه و با هیچ شفاعتی ، خود را از کیفر الهی سخت پیروی از نیرنگهای شیطان در زمینه های طرز زندگی و طرز دین داری و مذهب داری انتخابی غلط خود نجات دهد.

 • خطابی مشفقانه به مسئولان نظارت بر فرهنگ سازی کشور/ سه شنبه 30/06/1400
  ---
  چرا دریچه های اطلاع رسانی به ملت بی چفت و بند رها شده اند؟؟؟!!!
  ---
  شگفتا که نهادهای نظارت بر فرهنگ سازی در کشور به شیوه های غلط تزریق اطلاعات به اذهان مردم در پایگاهای رسانه های همگانی هیچ توجه کارشناسانه ی علمی ندارند ، که با منافع کلان ملی در زمینه های حیاتی سرنوشت ساز زندگی قشرهای گوناگون ملت بگونه ای علمی هماهنگ باشد.
  مدیریت و کار گزاران این پایگاه ها در تضاد با قوانین حرفه ی رسانه ای در انتخاب غلط موضوعات گوناگون و تیترها و در گزینش و نشر و حذف نظراتی که در نقد مثبت و منفی موضوعات ارسال می گردند بی هیچ گونه پاسخگویی منطقی به تذکرهای علمی ؛ یکه تازی می کنند و به هیچ اصل قانونی و هیچ اصل اخلاق حرفه ی خود پایبند نیستند.
  گماشته های نهادهای نظارت بر ابزارهای اطلاع رسانی همگانی در ج.ا.ا با چه اندوخته های علمی حرفه ای ؛ کار نظارت بر در یچه های اطلاع رسانی همگانی به ملت را بعهده می گیرند که بتوانند به مسئولیت خطیر خویش هماهنگ با اصول علمی تامین و تضمین منافع ملی انجام وظیفه کنند و در مقابل این وظیفه به قانون و شرع پاسخگوباشند؟؟؟!!!
  چرا بر موضوعات و طرز گزینش و نشر موضوعات و بر تیتر گزیزنی در رسانه های همگانی معروفی همچون صدا و سیمای ملی و الف و تابناک و مهر و ایسنا و بولتن نیوز و روشنگری و عده ای دیگر از رسانه های همگانی معروف که تاثیرهای مخرب مخالف اصول شرع و قانون و عرف عقلا بر فرهنگ جامعه دارند هیچ نظارت علمی حرفه ای هماهنگ با اصول علمی فرهنگ سازی دیده نمی شود و به هیچ تذکر علمی مستدل و مستند ترتیب اثر لازم داده نمی شود؟؟؟!!!

 • شیعه اگر قرآن گرا و خرد گرا نباشد می شود من در آوردی پرور و خرافه پرست و پیرو جعلیات متضاد با قرآن و عقل که بحکم قرآن خدا و پیامبر و اهل بیت از او در قیامت اعلام بیزاری خواهند کرد و به عذاب ابدی و نابخشودنی الهی گرفتار خواهد شد.

 • خطابی مشفقانه به مسئولان نظارت بر فرهنگ سازی کشور/ سه شنبه 30/06/1400
  ---
  چرا دریچه های اطلاع رسانی به ملت بی چفت و بند رها شده اند؟؟؟!!!
  ---
  شگفتا که نهادهای نظارت بر فرهنگ سازی در کشور به شیوه های غلط تزریق اطلاعات به اذهان مردم در پایگاهای رسانه های همگانی هیچ توجه کارشناسانه ی علمی ندارند ، که با منافع کلان ملی در زمینه های حیاتی سرنوشت ساز زندگی قشرهای گوناگون ملت بگونه ای علمی هماهنگ باشد.
  مدیریت و کار گزاران این پایگاه ها در تضاد با قوانین حرفه ی رسانه ای در انتخاب غلط موضوعات گوناگون و تیترها و در گزینش و نشر و حذف نظراتی که در نقد مثبت و منفی موضوعات ارسال می گردند بی هیچ گونه پاسخگویی منطقی به تذکرهای علمی ؛ یکه تازی می کنند و به هیچ اصل قانونی و هیچ اصل اخلاق حرفه ی خود پایبند نیستند.
  گماشته های نهادهای نظارت بر ابزارهای اطلاع رسانی همگانی در ج.ا.ا با چه اندوخته های علمی حرفه ای ؛ کار نظارت بر در یچه های اطلاع رسانی همگانی به ملت را بعهده می گیرند که بتوانند به مسئولیت خطیر خویش هماهنگ با اصول علمی تامین و تضمین منافع ملی انجام وظیفه کنند و در مقابل این وظیفه به قانون و شرع پاسخگوباشند؟؟؟!!!
  چرا بر موضوعات و طرز گزینش و نشر موضوعات و بر تیتر گزیزنی در رسانه های همگانی معروفی همچون صدا و سیمای ملی و الف و تابناک و مهر و ایسنا و بولتن نیوز و روشنگری و عده ای دیگر از رسانه های همگانی معروف که تاثیرهای مخرب مخالف اصول شرع و قانون و عرف عقلا بر فرهنگ جامعه دارند هیچ نظارت علمی حرفه ای هماهنگ با اصول علمی فرهنگ سازی دیده نمی شود و به هیچ تذکر علمی مستدل و مستند ترتیب اثر لازم داده نمی شود؟؟؟!!!

 • نه تصویر داره نه ترجمه من که متوجه نشدم سئوال چی بود وجواب چی شد ؟چی را باید باور کنم؟