درخواست شفافیت از ستاد کرونا برای سفر اربعین


پاسخ پناهیان به اظهارات رئیس ستاد اربعین دربارۀ علت محدودیت‌های سفر کربلا در برنامۀ زنده
تقاضا می‌کنم مسئولین ستاد کرونا اقدامات محدودکننده دربارۀ سفر اربعین را تا آنجایی که به ایران مربوط هست شفاف کنند!
خبرگزاری‌های فراوانی هستند که می‌توانند این را پیگیری بکنند، من خیلی برای‌شان متأسف هستم که این موضوع را پیگیری نمی‌کنند. ما داریم مسائل اربعین را دست‌کم می‌گیریم


+ 
15

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر