طوفان افتخار ایرانی


امرپ طوفان/این زرهپوش در سطوح لشکرهای عملیاتی و تیپ های نیرو-مخصوص سپاه بصورت انبوه بکارگیری خواهد شد و الحاقات آن بر اساس نیاز سازمانی به گردان های تکاور-پیاده چند صباحی هست که آغاز گردیده است.
#سپاه_پاسداران


+ 
21

- 
0
ارسال در 1400/6/30 ساعت 16:11 2021-9-21 16:11:39
rezaeiharandi
توسط rezaeiharandi


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر