استاد خاتمی نژاد - آیا اسلام دین رحمت است یا برائت؟


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مذهب تشیع حقیقی اهل بیت پیامبر قرآنی محض است
  ---
  جهانیان بدانند که تلاش صادقانه برای پاک سازی مذهب تشیع علوی اهل بیت پیامبر از من در آوردیها و خرافات و جعلیات بشری دین زدای ضد قرآن که با هیچ اصل عقلی قابل اثبات نیستند ؛ دفاع خدا پسندانه از پیامبر و از مذهب اهل بیت مظلوم آن حضرت است که اصالت آن به پیروی بی آلایش از شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی گره ناگسستنی خورده است و از این شناختها قرآنی انفکاک پذیر نیست.
  با هیچ دلیلی نمی توان دفاع از مذهب توحیدی قرآنی اهل بیت پیامبر را ؛ دشمنی با اهل بیت و دشمنی با مذهب این خاندان یکتا پرست مطهر قلمداد کرد .
  مروجان از خدا بی خبر شایعه ی چند صد ساله ی دشمنی معرفی کردن دفاع از قرآنی بودن مذهب اهل بیت ؛ شیادان دین فروش و مذهب فروشی هستند که با حمایت صهیونیستها و استکبار جهانی و حاکمان طاغوت این مذهب را قرنها است با تلاش پیوسته ی مذبوحانه برای تامین و تضمین ادامه ی منافع و چپاولگریهای حرام خود با جعل و دروغ ؛ تافته ی جدا بافته ای از مکتب توحیدی و قرآنی اسلام معرفی می کنند.
  بستن من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل به مذهب اهل بیت شیوه و ترفند و دسیسه ی شیطانی پلید دشمنان این مذهب است که با هدف منفور کردن این مذهب و جدا ساختن صدها میلیون از پیروان آن از جهان اسلام پیوسته و بی وقفه با بکار بردن همه ی وسایل ارتباط جمعی و با بکار بردن ترفندها و نیرنگهای پیچیده در تکاپو هستند.
  مسلمانان جهان به نظام دینی ج.ا.ا امید فراوانی دارند که با تلاش علمی سازمان یافته ی منضبط قانون مند به پاکسازی مذهب تشیع از من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل با جدیت خدا پسندانه بپردازد و این تلاش را ، محض رضای خدا و خوشنودی پیامبر اکرم اسلام و خشنودی اهل بیت مظلوم آن حضرت و برای اثبات توحیدی بودن مذهب تشیع علوی ؛ پیوسته تا رسیدن به ارائه چهره ی توحیدی تابناک و بی آلایش مذهب تشیع نهج البلاغه ای علوی ادامه دهد.