مدارس احمق پرور از زبان استاد رحیم‌پور ازغدی!


مدارسی که روحانی و مداحی تربیت می‌کنن که با سرویس‌های جاسوسی در ارتباطه و با آمریکا نقشه میکشن امام خمینی رو ترور کنن!


+ 
38

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • با سلام بر آقامحسن.
  احسنت بر شما که این کلیپ منحصربفرد رو گذاشته اید.
  نشر حداکثری خواهم نمود.
  بسیار عالی
  اجر شما با پروردگار یگانه

 • علل اصلی تغییر در جوامع بشری چیستند؟
  ---
  تغییر مثبت و سازنده و پویا یا تغییر منفی و مخرب و عقب افتاده در جوامع بشری ؛ پیامد حتمی نوع شرایط محیطی و فکری رایج یا ترویج شده ی حاکم بر این جوامع است .
  نوع تغییر عمومی فرا گیر دراز مدت که در جوامع بشری رخ می دهد به دور از نقش مثبت یا منفی هدفمند دوستان و دشمنان و به دور از تاثیر سطح آگاهی که بر جوامع بشری حاکم است ؛ تحقق پذیر نیست .

 • دانش ناچیز بشر حتی پیامبران نمی تواند برای دین خداوند اعتقاد ساز باشد
  ---
  بجز تکیه به محکمات مفصل قرآن در زمینه ی اعتقادات دین و مذهب که سخن وحی الهی بی نقص خداوند در این زمینه می باشند و با توجه به ناتوانی انکار ناپذیر بشر از دست رسی به حقایق جهان غیب و نیز ناتوانی او از دست رسی به جزئیات حقایق انبوه بی شماری از موجودهای آشکار جهان مادی ، هیچ سخن بشری نمی تواند در زمینه ی اعتقاد گزینی ملاک و معیار بی خدشه ای برای اعتقاد گزینی باشد.
  صاحبان اکثریت کامنتها در باره دین و مذهب که به محکمات مفصل قرآن در زمینه ی اعتقادهای دینی و مذهبی توجهی ندارند فرایند دانش ناچیز خود را که از رسیدن به حقایق جهان غیب کلا ناتوان است در این گونه بحثهای بی حاصل دخالت می دهند و در نتیجه به هیچ سر انجام درستی برای وادار کردن مردم به باورهای دینی و مذهبی غیر قرآنی ساخته و پرداخته ذهن بشر نمی نمی توانند برسند و پیامد حتمی این ناتوانی در هرچه که به دین و مذهب ارتباط پیدا می کند ؛ گمراهی و سر در گمی متدینان و غیر متدینان خواهد بود و و فرایند نهایی این گمراهی و سر در گمی بجز بیزاری از دین و مذهب چیز دیگری نمی تواند باشد.
  بهمین دلیل خداوند در چند آیه از قرآن روی حقیقت ساده و سرشت نشین و قابل درک و اثبات پذیر بودن احکام و اعتقادات دین الهی تاکید کرده است که با تلاش دین شناسان برای عرضه کردن احکام و اعتقادات غیر قرآنی بغرنج و غیر قابل اثبات بنام دین و مذهب هیچ هماهنگی و انسجام ندارد.
  اگر بشر به حقیقت عرضه ی ملیاردها صفحه در کتابهای دست ساز خود که برای جا انداختن و اثبات احکام و اعتقادات غیر وحیانی که خود بنام دین و مذهب بی هیچ حاصل مثبت و سازنده ای با دانش ناچیز خود ساخته و پرداخته است خردمندانه توجه کند ؛ به راز تاکید خداوند بر ضرورت ساده و قابل درک و سرشت نشین بودن احکام و اعتقادات اندک دین وحیانی الهی پی خواهد برد و با باور یقینی به منحصر بودن دین الهی تنها در احکام و اعتقادات وحیانی ؛ هرگز دین و مذهب را با انبوه تخیلات و تصورات بغرنج غیر قابل اثبات دانش ناچیز ذهن نا توان خود در طول قرنهای مدید با روی آوردن به اغراق مفرط تا این حد بغرنج و باور ناپذیر نمی کرد.
  خداوند برای اعتدال بخشیدن به طبع دم دمی مزاج بشر که از نیرنگهای انحرافی شیطان تاثیر پذیر است اصول کلی رفتاری و گفتاری و پنداری تحریف ناپذیری را با تعریف کلیات خوبیها و بدیها با وحی به پیامران برگزیده خود به بشر ابلاغ نمود تا سلامت زندگی خود را در کوران تقلبات روز افزون زمانه با این کلیات سامان بخشد و عالمانه سازمان دهی کند .
  خداوند در وحی خود با هشدارهای آشکار سرشت نشین بشر حتی پیامبران را به پیامدهای شوم جبران ناپذیر کاستن و افزودن به حقایق کلیات وحی الهی و به سرانجام هلاکت بار لوث کردن این حقایق با دانش ناچیز بشری آگاه ساخت و بشر را از گرفتار شدن در دام انحراف زای شیطان پلید در دین و مذهب با دلایل و شواهد هدایت وحیانی انکار ناپذیر که آخرین آنها را درقرآن ابلاغ نمود بر حذر داشت .
  در شناختهای محکم و مفصل سرشت نشین قرآن ؛ خداوندهمه ی حجتها را برای دین داری و مذهب داری خدا پسندانه برای بشر به اثبات و به اتمام رسانده است و پیامدها و سر انجام هلاکت بار عدول از این شناختها را بگونه ای که هیچ بهانه ای برای عدول از این شناختها در دست بشر نماند بازبان ساده ی قابل درک و با حقایق قابل اثبات در همه جا در قرآن تحریف ناپذیر در اختیار بشر قرار داد.

 • به برخی از رسانه های همگانی در باره سخنان استاد حسن رحیم پور ازغدی پیرامون معصومیت/چهارشنبه05/08/1400
  ---
  برداشتی از محکمات قرآن در باره معصومیت و اذن ابتکار احکام و اعتقادات جدید ثابت برای دین و مذهب
  ---
  مسئله معصومیت را که فرایند دانش متکلمان طایفه ای از مسلمانان و برداشتهایی از برخی مجملات قرآن و سنت است ، هرگز بعنوان اعتقاد ثابت دینی و مذهبی غیر قابل انکار با اعتقادهای ثابت خدشه ناپذیر قرآنی که توسط خداوند در وحی اصیل الهی قرآنی تثبیت شده اند نمی توان یکسان دانست و روی آن با دانش ناچیز بشر خارج از قرآن اعتقادها و احکام جدیدی برای دین و مذهب ابتکار کرد.
  اینگونه ابتکارات دخالت آشکار نا بجای بشر در امر منحصر به خداوند جهان هستی است .
  دانش ناچیز بشر در مقایسه با علم جهان شمول خداوند هرگز در سطحی نیست که با این دانش ناچیز بتواند با ابتکار احکام و اعتقادات جدید ثابت برای دین الهی با خداوند به رقابت بپردازد .
  پیامبران بحکم آیات محکم و مفصلی از قرآن فقط مامور به تبلیغ و آموزش و تبیین جزئیات احکام و اعتقادات الهی بودند که با وحی الهی به آنان توسط فرشتگان می رسید .
  هیچ دلیل محکم و مفصلی در قرآن و جود ندارد که ثابت کند پیامبران از جانب خداوند حق و اجازه ی ابتکار احکام و اعتقادات ثابت جدید خارج از وحی الهی برای دین و مذهب دریافت کرده باشند .
  دین و مذهب اگر با ابتکارات بشر که به حقایق جهان آگاه نیست آلوده شوند اصالت ثابت الهی و قدسیت حقایق الهی سرشت نشین خدشه ناپذیر خود را از دست می دهند و با این آلودگی اثبات ارزش اصیل الهی خدشه ناپذیر برای دین و مذهب بعلت محکوم بودن ابتکارات بشر به نقص همیشگی ؛ محال می گردد.

 • جناب آقای استاد ازغدی اکتفا به تکه پراندن هنر نیست!!!
  ---
  جناب آقای استاد ازغدی!!! شما را به خدا ؛ آیا بسنده کردن به تکه پراکنی موضوع گریز و خود داری از تجزیه و تحلیل علمی دین داری و مذهب داری ضد قرآن وعقل حاکم بر اذهان مردم و رایج در تمام رسانه های همگانی بویژه در رسانه ی ملی و سکوت در مقابل نادیده گرفتن یورش پیوسته ی من در آوردیها و خرافات و جعلیات علیه اصالت الهی – قرآنی و توحیدی دین و مذهب ؛ هنری است که بتوان به صاحب آن آفرین و دست مریزاد گفت؟؟؟!!!
  نتیجه ی شوم غلفت از وظیفه ی دینی روشنگری قرآنی و عقلی در مبارزه ی علمی علیه این یورش دین زدا با وجود نویدها و هشدارهای شناختهای قرآن حاضر و ناظر ولی بیگانه نزد همگان ؛ برای شخص قرآن شناسی مانند شما استاد فرزانه ی عرصه های سخنوری دین و مذهب نباید نا شناخته مانده باشد!!!
  آن چه که از جانب دین شناسان فرزانه ای همچون شما و ازجانب مراجع دین شناسی از دیر باز تاکنون نا شناخته مانده است تلاش نستوه سازمان یافته ی علمی خدا پسندانه برای دفاع علمی – قرآنی از دین قرآنی خدا و از مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر است .
  افسوس و هزار افسوس که در مقابل هجمه ی پیوسته و سبوعانه ی من در آوردیها و خرافات و جعلیاتی که دین و مذهب را آلوده و بدنام کرده اند تا کنون هیچ گام مثبت آشکاراستوار علمی – قرآنی سازمان یافته ای در دوران حکومت ج.ا.ا که مهم ترین اولویت وظیفه ی شرعی آن باید همین تلاش و همین دفاع باشد ؛ دریغا که تا کنون برای زدایش من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل انجام نگرفته و دیده نشده است!!!
  نباید نزد وفاداران دین الهی تداعی شود که شرط اول این حکومت تنها حفظ قدرت افراد است ؛ أما حفظ دین قرآنی خداوند و حفظ اصول توحیدی مذهب اهل بیت که تنها شالوده و تنها نهادالهی این حکومت اند جزو این شرط نیستند!!!