سخنان جالب زن تازه مسلمان آمریکایی درمورد اسلام


بغض یکی از میلیونها زن مظلوم غربی که زندگیشان از همان ابتدا در زیر سُم لیبرالیسم لگدمال می شود خود گواهی است بر این که دود عدم عفاف و بی قیدی بیشتر در چشم خود زنان می رود... زن تازه مسلمان آمریکایی از بن دندان حس کرده که اسلام با احکام و واجب و حرامش اکسیر سعادت انسان است.


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)