تناقضات ظریفی!


‏اعترافِ دکتر ظریف بعد از چند سال:

من در مجلس گفتم در برجام کلمه‌ی "تعلیق" وجود نداره. اشتباه از من بود. چهار بار کلمه‌ی "تعلیق" در برجام وجود دارد ولی مذاکره‌کننده‌ی ما به من اطلاع نداده بود.


+ 
16

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ایران فروش جاسوس خائن نوکر جان کری . ظریف همان کسی است که به گفته جان کری ارباب تروریست ها و راهزنان جهان هست و دکتر امیر عبداللهیان را برکنار کرد، لعنت و نفرین بر ظریف