اگه استدلالات حسن آقامیری درسته، پس این حرفا هم درسته!


صراط مستقیم از وسط جهنم رد میشه !!


+ 
23

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • این خیلی خوب بود خصوصا موز میدن آب جوش میگیرن

  • حرف مفت میزنه . تمام اینها مانند شیخ عبدالوهاب توسط سروس های استعمار شناسایی میشوند و با پر و بال دادن و پوشش دادن به آنها ، به میدان روانه میشوند . خودشان هم نمیدانند که توسط چه جریاناتی بازی داده میشوند