جوان قهرمان باش تا مزه عاشقی رو بچشی!


تغییر همیشه هزینه داره، تغییرات اصولی بیشتر!
اونی می‌تونه جلوی یه سری رسم و رسوم و عرف غلط بایسته که قبل از هرچیزی قوی باشه!
جوون ایرانی! قهرمان زندگی خودت باش و اگه نمیتونی جلوی اشتباهات جامعه رو بگیری، اصلاح رو از خودت شروع کن‌. رسم و عرفای غلط رو بریز دور.
#مزه_عاشقی+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر